Wetenswaardigheden over: (klik op de link)

Rottige Meente (ten noorden van Ossenzijl) 
Ossenzijl
Nationaal Park De Weerribben  
Kalenberg  
Steenwijk  
Blokzijl  
Vollenhove
Sint Jansklooster  
Belt Schutsloot
Zwartsluis
Genemuiden
Giethoorn 
Kolderveen  
Urk
Schokland

Rottige Meente is het enige niet-herontgonnen gebied van een uitgestrekt, uitgeveend gebied dat vanaf 1850 weer tot grasland is ontgonnen. Het bestaat uit moeras- en rietlanden, elzenbroekbossen en open water. Hier heeft de natuur na de vervening haar rechten hernomen.

naar boven

In Ossenzijl biedt het Natuuractiviteitencentrum Nationaal Park De Weerribben veel informatie over dit prachtige natuurgebied

In de buurt van Ossenzijl ligt het ongeveer 3500 ha grote natuurgebied De Weerribben. De naam Weerribben houdt verband met het proces van vervening; daarbij ontstonden "weren"(trek- of petgaten) en werden "ribben" (legakkers of zethagen) uitgespaard.

naar boven

In het schilderachtige Kalenberg en langs de Kalenberger Gracht richting Ossenzijl is een van de fases van verlanding van van veenontginningen waar te nemen. Nadat de veenwinning gestopt is, ontstaan er langs de randen van het open water riet en mattenbies. Dat riet kan vervolgens worden geŽxploiteerd. Het is echter een stadium in het verlandingsproces en uiteindelijk gaat de kwaliteit van het riet achteruit, zodat oogsten niet meer loont. Dan kunnen struiken en bomen zich gaan ontwikkelen en ontstaat er moerosbos. In deze fase bevindt zich het gebied rond Kalenberg.

De oude vestingstad Steenwijk is in de verre omtrek herkenbaar aan de 90 m. hoge toren van de Grote kerk.

naar boven

Het voormalige zuiderzeestadje Blokzijl ligt bij het natuurpark De Wieden. Aan de kooplieden die Blokzijl stichtten dankt het zijn Hollandse karakter, dat vooral rondom de haven opvalt. Het vestingstadje was de grootste handels- en overslaghaven van Overijssel dankzij de turf (in de 17de eeuw) en de biezenmatten (in de 19de eeuw). Tegenwoordig wordt Blokzijl vooral als watersportcentrum druk bezocht.

Vollenhove is een stad met een lange geschiedenis. Tot circa 1600 was Vollenhove een belangrijk bestuurscentrum. Eens stond hier een machtige burcht. De laatgotische tweebeukige Grote of St. Nicolaaskerk (14e - 15e eeuw) heeft op dezelfde plaats een voorganger gehad die vermoedelijk in 1050 werd gesticht. In de oude haven achter de kerk ligt in het midden een eiland. Op dit eiland werd in 1165 door de bisschop van Utrecht een kasteel gebouwd om de Friezen in de gaten te houden. In 1823 werd de slotgracht met de Zuiderzee verbonden, zodat hij kon dienen als haven.Vollenhove was een regionaal bestuurscentrum en had wel 17 havezaten. De glorie van deze adellijke optrekjes verging tijdens de franse bezetting.

naar boven

In Sint Jansklooster bleef als restant van het oude klooster een stukje muur bewaard. Het bezoekerscentrum De Wieden bij St. Jansklooster geeft een algemeen overzicht over het 5330 ha grote gebied. Het bezoekerscentrum ligt aan een doodlopende weg. Eens liep die weg naar het verdwenen dorpje Beulake.

Het dorpje Belt-Schutsloot ligt op een langgerekte zandrug in de Belterwijde, een grote plas in natuurgebied De Wieden.

naar boven

Het voormalige, inmiddels 450 jaar oude Zuiderzeestadje Zwartsluis ligt in natuurgebied De Wieden. De grootste bloei van Zwartsluis vond plaats van 1680 tot 1720 en is te danken aan de export van de Drentse turf. Tegenwoordig is het stadje vooral bekend als watersportcentrum.

Genemuiden is waarschijnlijk ontstaan als dijkdorpje, een nederzetting op verhogingen langs een watertje. De hoofdstraat, de huidige Langestraat, volgt met zijn bochten nauwkeurig de kronkelige loop daarvan.

naar boven

Ook de kanalen in Giethoorn zijn aangelegd om de turf te kunnen vervoeren. Behalve te voet of op de fiets zijn er geen andere vormen van vervoer dan met de boot. De bruggetjes zijn hoog zodat de beladen punters er onderdoor kunnen. Een punter is een vaartuig met platbodem dat in ondiep water kan varen. Hij wordt met een lange stok voortgeduwd.

Kolderveen ontstond omstreeks 1200 als randveenontginning, toen Friese kolonisten zich hier vestigden op zoek naar nieuwe bestaansmogelijkheden. Het dorp heeft een bakstenen zaalkerkje, dat werd voltooid in 1471. Het eenvoudige maar mooie gotische kerkgebouw staat aan het eind van een beukenlaan net buiten de eigenlijke dorpsgemeenschap. Langgerekte dorpen hebben nu eenmaal geen centrum.

naar boven

Urk.  De geschiedenis van Urk gaat ver terug. Het eiland wordt voor het eerst beschreven in een lijst van kerkelijke bezittingen uit het jaar 777. Het is sindsdien in vele handen overgegaan terwijl de waarde van het bezit letterlijk wegspoelde. Het eiland Urk weerstond de zee omdat de ondergrond uit keileem bestaat, een restant van de voorlaatste ijstijd. In 1939 werd Urk opgenomen in de Noordoostpolder.

Schokland en Urk vormden tot de 10de eeuw na Christus een groot eiland. Toen het zeewater het middendeel overspoelde ontstonden de afzonderlijke eilanden Urk en Schokland. Verschillende nederzettingen op het eiland, waaronder Nagele, verdwenen. Schokland moet het onhergbergzaamste oord van Nederland zijn geweest toen het in 1859 werd ontruimd. Veeteelt kwam er al niet meer voor en met de visserij ging het slecht. De zee had het eiland in drie delen gesplitst. De woonplaatsen waren slecht bereikbaar via smalle loopplanken.In 1995 is Schokland uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed, een internationale erkenning voor de bijzondere waarde van het landschap en de aanwezige cultuurhistorische monumenten.

naar boven